Több mint negyven napirendi pontban döntöttek a képviselők

Hírek
Közzétéve:

Az önkormányzat a Göncz családdal együttműködve emléktáblát kíván állítani Göncz Árpád korábbi köztársasági elnök, Óbuda-Békásmegyer díszpolgára tiszteletére, egykori óbudai lakóhelyén a Bécsi út 88-90. számú ház homlokzatán. 1957. május 23-án a Bécsi úti házból vitték el Göncz Árpádot, (ugyanaznap tartóztatták le Bibó Istvánt is) ezért az emléktáblát 2016. május 23-án helyeznék el, amennyiben az érintett lakóközösség ehhez hozzájárul. A Göncz Árpád Alapítvány közadakozásból portrészobrot állítana az író, politikus tiszteletére az Óbudai Egyetem Parkban, melyet az önkormányzat is támogat.

A III. kerület középtávú, a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi fenntarthatósági programjának részeként a képviselők elfogadták a 2016. évi környezetvédelmi cselekvési programját, mely rövidtávon határozza meg a III. kerületi önkormányzat kompetenciájába tartozó operatív, cselekvési tervet. Ez egyebek mellett magában foglalja a kerékpáros közlekedés népszerűsítését, a kerékpárutak hálózatának kerületi bővítését, az illetékes hatóságnál a légszennyezettségi mérőállomás telepítésének kérelmét, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének megakadályozását. A cselekvési terv kitér a zaj elleni védekezés lehetőségeire, az allergiát kiváltó pollen mennyiség csökkentésére, a Gázgyár területén történő kármentesítés figyelemmel kísérésére, a kerület érdekeinek képviseletére, a római-parti árvízvédelmi rendszer kiépítése során, a teljes kerületi fakataszter elkészítésére, továbbá a hulladékgazdálkodás, a környezettudatos nevelés fontosabb célterületeire és lehetőségeire is.

Bővült a pedagógus kitüntetési díjak esetében a javaslattételre jogosultak köre és a díjakkal járó pénzjutalom összege is nőtt. A helyi rendelet szerint a „Pedagógiai Érdemekért” elnevezésű díj legfeljebb 15 fő, a kerületben működő oktatási intézményben dolgozó pedagógus részére, az „Elismerő Oklevél” elnevezésű díj legfeljebb 3 fő, a kerület oktatási intézményeiben hosszabb idő óta lelkiismeretes munkát végző nem pedagógus közalkalmazott részére adományozható. A pedagógusi kitüntetési díjak a magas színvonalú szakmai tevékenység elismerése. Ennek értékét növelte meg összegszerűen a testület, amikor a Tiszavölgyi István–díjjal bruttó 900 ezer forint, a Pedagógiai Érdemekért díjjal 500 ezer forint, az Elismerő Oklevéllel 200 ezer forint összegű pénzjutalmat határozott meg.

2012 óta közszolgáltatási szerződés keretében együttműködik a Térszínház alkotóműhely és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Ennek megfelelően a kerület kulturális életében a Térszínház, oktatási, művészeti szolgáltatásaival vesz részt. A lejárt támogatási szerződés újrakötésétől a kerület azt várja, hogy az Egyesület a kerület kulturális programkínálatának színesítéséhez az ifjabb generációt is megszólító programkínálattal járul hozzá.

A Cukorbetegek Budapesti Egyesülete a legnagyobb betegszervezet a diabétesz területén Magyarországon, a fővárosban 11 klubot működtet. Óbuda-Békásmegyeren két klubjuk van: az Óbudai Cukorbetegek Klubja a Szent Margit Kórházban kéthavonta tartja foglalkozásait, a békásmegyeri pedig tavaly júniusig a Boldog Özséb plébánián tartotta a havi összejöveteleit. Szeptember óta ez utóbbi a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatja a klubfoglalkozásokat. Tekintettel arra, hogy tevékenységük kiemelten hasznos és fontos Óbuda-Békásmegyer lakosságának, ezért az önkormányzat jóváhagyta a szervezettel az együttműködési megállapodás megkötését.

Miután rendbe hozták a Szent Flórián szoborcsoportot és megújult a Flórián téri aluljáró dél-keleti belső homlokzata is, az önkormányzat szeretné a két templom közötti területen, a Mókus utca vonalán, az úgynevezett Krúdy negyed környezetrendezését is megvalósítani (melyhez a kiviteli kertépítészeti tervezés folyamatban van). A kertépítészeti tervezésnek azonban nem része a takaratlan tűzfalak, vagy a környezetben lévő épületek hangulatukban a tervezett Krúdy negyedhez illeszkedő festése, ezért az Árpád híd felüljáró pilléreivel együtt ezek kifestését támogatták a képviselők. A szükséges összeget a városrész 2016-os költségvetésében a tartalékkeret terhére elkülönítette.

Csúcshegy Budapest III. kerület külterületi részén helyezkedik el, besorolás szempontjából jelenleg mezőgazdasági terület, fejlesztésre kijelölt, kiskertes rekreációs terület övezetbe tartozik, mely magában hordozza annak a lehetőségét, hogy távlatokban belterületbe kerüljön. Csúcshegy területéről rendszeresen érkezik az önkormányzathoz megkeresés a belterületbe vonással kapcsolatban. A távlati lehetőségek feltérképezéséhez meg kell vizsgálni és meg kell határozni a távlati fejlesztési lehetőségeket, azok ütemezhetőségét, szigorú feltételeit is. Mindezek alapján támogatta a testület, hogy a térségéről településrendezési tanulmányterv készüljön, mely tartalmazza a hatályos jogszabályi háttér elemzését, és kidolgoz egy metodikát, mely lépésről lépésre meghatározza, hogy mi lehet Csúcshegy további sorsa.

A képviselők döntése alapján Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére. A pályázaton elnyerhető legmagasabb összeg 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás. Szintén pályázatot hirdet az önkormányzat a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére is általános társasház-felújításra (vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön formájában is), valamint életveszély elhárítás támogatására. A részletes pályázati kiírások hamarosan elérhetőek lesznek a www.obuda.hu weboldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pénzügyileg támogatja a kerületben lévő társasházak felújítását, azonban a beruházások műszaki ellenőrzésével és elszámolásával kapcsolatos-, elsősorban a pályázók részéről tapasztalható rendszeres szabálytalanságok miatt a rendelet módosítására volt szükség. A korábbi gyakorlat szerint a pályázók a támogatott beruházás megkezdését és befejezését telefonon jelentették be az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. felé. A szóbeli bejelentésnek nem volt írásos nyoma, ami a beruházások ellenőrzésénél, illetve elszámolásánál problémát jelentett, ezért a bejelentést írásban kell majd megtenni egy új formanyomtatványon. (A bejelentést a pályázatok lebonyolítását végző Városfejlesztő Kft. felé kell megtenni.)

Könnyítés ugyanakkor a pénzügyi és szakmai elszámolás ellenőrzési határidejének 15 napról 30 napra növelése, így több ideje lesz a pályázóknak az ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlására. Szigorítást jelent a pályázat elszámolási határidő módosítására vonatkozó kérelmek benyújtási határidejének meghatározása, kizárólag az elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott kérelmek fogadhatók be. A változtatás szerint a társasházaknak tájékoztató táblát kell a közös helyiségben kifüggeszteni, mely az önkormányzati támogatás adatairól értesíti a lakókat.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság