Pályázati felhívás zöldfelületek gondozására

Hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére.
Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek nyújthatnak be, amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tartozásuk. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet korábban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette, nem kaphat támogatást.
Pályázható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévő, a társasház/lakásszövetkezet tulajdonában lévő, közterülettel határos, vagy közterületen fekvő zöldterületek gondozására, rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, talaj javításra (indokolt esetben talajcserére), valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.
A pályázat keretében nem támogatható: kerti kisgépek beszerzése, olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi, parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.
A támogatás mértéke: A pályázónként elnyerhető legmagasabb összeg: 250 ezer Ft.
A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 13. 12.00 óra
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) kapható pályázati nyomtatványon lehet, illetve a pályázati adatlap innen letölthető.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell
• A lakóépület és környezete rövid bemutatását ( vázlatrajzzal, fotókkal kiegészítve);
• Az elvégezni kívánt munka leírását ( tervrajzzal kiegészítve);
• Tételes költségbecslést, melyben külön vannak feltüntetve azok a tételek, melyekre támogatást igényel a pályázó és külön azok a tételek, melyeket a társasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz, vagy “társadalmi munkaként” elvégez;
• Társasház esetében a pályázat benyújtására vonatkozó közgyűlési határozatot, lakásszövetkezet esetén igazgató tanácsi határozatot;
• Hiteles igazolást az önkormányzati tartozásmentességről.
A benyújtott pályázatokat a Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. Döntéséről a pályázókat 15 napon belül értesíti. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követő 30 napon belül megállapodást köt. Az önkormányzat a pályázaton való indulást és a pályázatban vállaltak teljesítését későbbi pályázatok elbírálásnál előnyként figyelembe veszi.
Bírálati szempontok:
1. Városképi hatás;
2. Kertépítészeti, kertészeti érték;
3. Környezetvédelmi hatás
4. Pénzügyi megvalósíthatóság.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
• nagyobb önrész vállalása;
• a nagyobb terület rendbetételének ill. gondozásának vállalása;
• a pályázat tartalmi és esztétikai színvonala

Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Városépítési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe kell venni, különös tekintettel a 29.§ (12) pontjára, mely szerint a kerület közigazgatási területén nem telepíthetők a következő fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája); bálványfa (Ailanthus); eperfa (Morus).
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad a Vagyonhasznosítási Osztály Vagyonkataszteri Csoportja a 4378-673, 4378-806, 4378-800 telefonszámokon.

Határidő: 2011.05.13., péntek

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság