Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Hírek
Közzétéve:

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan (BURSA-2016A), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. (BURSA-2016B)

A pályázati benyújtásának határideje:  2015. november 9.

  • Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  • A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali tagozatos alapképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) „A” típusú pályázat esetén: eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (A pályázat benyújtását megelőző hónapról.) Az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át. (99.750,-Ft)

c) Lakcímkártya másolata.

d) A pályázó rövid nyilatkozata szociális helyzetéről, körülményeiről.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani a mellékletekkel együtt. Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.

Nyitva tartás:
Hétfő 8 – 18 óráig
Kedd 8 – 18 óráig
Szerda 8 – 18 óráig
Csütörtök 8 – 18 óráig
Péntek 8 – 12 óráig

További információ az Önkormányzat honlapján (www.obuda.hu), az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján (www.emet.gov.hu) található illetve az önkormányzat Oktatási Osztályán kapható a 437-8614-es telefonszámon (Szathuryné Ruszthi Nóra).

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság