Római kori kocsisír Csillaghegyen

Hírek
Közzétéve:

A Csillaghegyi Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó munkák előtt végeztek kutatásokat a területen a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) régészei tavasszal. Az ásatások megkezdése előtt csak kevés információ állt a régészek rendelkezésére a strandfürdő területén várható régészeti emlékekre vonatkozóan – közölte dr. Láng Orsolya, az Aquincumi Múzeum igazgatója.

– Nagy meglepetésnek számított a közvetlenül a domboldal aljában elhelyezkedő nagy, négyszögletes gödör, amely egy négykerekű római kocsit és két igáslovat rejtett. Bár a környéken sok római kori emlék van, a fürdő közvetlen környezetében a korábbi kutatások őskori, honfoglaláskori és Árpádkori lelőhelyeket dokumentáltak – mondta dr. Vass Lóránt, a BTM régésze, az ásatás vezetője.

Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

Túlvilági boldogság

Az 1700 évvel ezelőtti temetkezésből megmaradtak az utazó kocsi vas és bronz alkatrészei, valamint a kocsit díszítő, finom kivitelű bronz szobrocskák is. A nagy szakértelmet igénylő feltárást szoros együttműködésben végezték a BTM és a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai.

– A Róma-barát elit tagjai külsőségekben igyekeztek átvenni a hódítók szokásait, de a halállal találkozva a „rómaiság mázán” áttört őseik túlvilág hite. A kelta eraviszkuszok császárkorban élő elitjének temetkezési rítusához tartozott az utazó kocsik sírbatétele, ami idegen volt a rómaiaktól. Az eltemetett kocsi és a fogatos lovak a túlvilági utazás kellékeként, mintegy az „örök túlvilági boldogság garanciájaként” kerültek a sírgödörbe – tudtuk meg Mráv Zsolttól, a Magyar Nemzeti Múzeum régészétől, a pannoniai lovas és kocsi temetkezések kutatójától, aki a fogatos kocsi bontását koordinálta.

A csillaghegyi utazó kocsi díszítése, a díszítőelemek minősége és száma alapján méltán tekinthető a római kori Aquincum területéről az utóbbi időben előkerült legszenzációsabb leletnek. A csillaghegyi kocsinak még a vasalkatrészeit is gazdag fémberakás díszítette, hátsó oldalára pedig díszes szoborgalériát helyeztek el. Az itt látható tíz figurális bronzszobor Bacchust és kíséretét jelenítette meg. Bacchus nemcsak a bor istene volt, hanem olyan istenség, aki híveinek az evilági mellett a túlvilági lét örök boldogságát is garantálta. A szobrok az isten kíséretének alakjait is felvonultatták: az általa kezes háziállattá szelídített tigriseket, gyermekkori játszótársát, a kecskelábú, fuvolán játszó Pánt, valamint a szatüroszokat és a bacchánsnőket.

Fotó: Benkő Vivien Cher

Luxuskocsival a másvilágra

A sírba tett kocsi a maga korában valóságos luxusjárműnek számított. Az eltemetett kocsi és a fogatos lovak a túlvilági utazás kellékeként kerültek a sírgödörbe. Azt, hogy a lovaskocsi kinek a sírjához tartozott, egyelőre még nem tudják megmondani, mindenesetre mellette találtak egy gyermeksírt is, ami a régészek szerint nem lehet ettől független temetkezés. A római korban általában ritka a magányos sír, a kutatók szerint a mostani leletegyüttes „minden bizonnyal egy újabb, eddig ismeretlen római temető, villagazdaság vagy település jelenlétét jelzi” a strand közvetlen környékén.

Ez az első alkalom, hogy régészeti feltáráson egy római kocsi felépítménye előkerült, így az időigényes restaurálási folyamat lezárultával a csillaghegyi kocsi szinte minden részletében rekonstruálható lesz. A kocsi alkatrészei restaurálás után és rekonstruált formában várhatóan két éven belül az Aquincumi Múzeumban lesznek kiállítva.

Szöveg: Szeberényi Csilla, Fotók: Benkő Vivien Cher, Magyar Nemzeti Múzeum

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság