II.3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai